Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Společnost: ČESKÝ TONER s.r.o.
Sídlo: Poličanská 1487, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy 
IČ: 08796572
DIČ: CZ08796572
Telefon: 602 221 661
E-mail: chci@ceskytoner.cz

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její navazující kroky nutné k realizaci - zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží, či případné reklamace správce zpravuje a uchová v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení

b) Fakturační a dodací adresa

c) Kontaktní údaje - telefon, e-mail

d) Firemní údaje: IČ, DIČ

e) Cookies, IP adresa

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci za účelem doručení objednané zboží - aktuální seznam dopravců: https://ceskytoner.cz/content/1-dodani

b) společnost Smartsupp.com, s.r.o., za účelem poskytování online-chatu

c) společnost Google a služba Google Analytics, za účelem analýzy chování zákazníků.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, jsou či nejsou zpracovávány

b) na opravu nepřesných osobních údajůna výmaz osobních údajů - "právo být zapomenut" - pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování

c) na přenositelnost osobní údajůna omezení zpracování osobních údajů

d) vznést námitku vůči zpracovávání - správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.


Přihlásit k odběru novinek.

Přihlašte se k odběru a získejte speciální nabídky.